Velkommen til Strategy House

Vi er et rådgivningsselskap som har spesialisert oss på å bistå bedrifter i å gjennomføre omstilingsprosesser og strategiske utviklingsprosesser. Uavhengig av bransje, har svært mange SMB-selskaper like utfordringer, og med 10 års erfaring har vi utviklet de riktige verktøyene og en god metodikk for å løse disse utfordringene. Fagkompetanse kombinert med solid operativ ledererfaring gir en enkel og praktisk tilnærming til de forretningsmessige utfordringer våre kunder står overfor.

Vår prosess stiller krav til at bedriftens nøkkelpersonell er dypt involvert i alle stadier av prosessen for å sikre eierskap og god gjennomføring. Tapping av bedriftens interne ressurser er en sentral brikke i vår tilnærming.

På dette grunnlag har vi utviklet en egen metodikk som på en pedagogisk og enkel måte bistår bedriften i alle steg i slike prosesser.

Våre verktøy er:


… Enkle og praktiske
… Fokusert mot gjennomføring og resultat
… Virksomhetsstyrte - kompetanse skal bygges internt
… Prosessorienterte - hvor prosessene foregår på bedriftens premisser med ledelsen som aktive deltagere

Vår metodikk legger avgjørende vekt på å løse dagens utfordringer og samtidig utvikle en organisasjon som er rustet med riktig struktur og kompetanse til å møte morgendagens utfordringer. I praksis hjelper vi våre kunder å selv gjøre strategijobben på en effektiv måte - slik kan dere spare betydelige summer i forhold til bruk av tradisjonelle konsulentselskaper. Samtidig innebærer vår arbeidsform en effektiv kvalitetssikring av hele den strategiske prosess.

Strategy House skal skape vekst fremover ved å skape et fagmiljø av konsulenter med industriell ledererfaring. Om du er interessert, kan du lese videre på "Vi ønsker oss flere partnere" eller ta kontakt med Bernhard Mellbye på +47 957 77 773, eller bm@strategy-house.no.